Funktionsnedsättningar

listen_speakit48

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Även utformningen av den fysiska miljön är viktigt för elevens möjlighet att nå målen.

Här finns mer information om både läs och skriv problematik och NPF.

Vi tar själv all vår information här i från TRYCK