Studiecirkel NPF Obs! tiden kan ändras

2019-08-20, av Mikael

Moment 1 – Egen och föräldraperspektiv 17/9-2018 live 

Moment 2 – Perception och kognition 24/9-2018 live

Moment 3 – Pedagogiska strategier 1/10-2018 live

Moment 4 – Problemskapande situationer 8/10-2018 live

Moment 5 – Tillgänglig lärmiljö 15/10-2018 live