Calles Minnesfond

listen_speakit48

Denna Minnesfond starta för att vår medlem och vän drastiskt togs i från oss.

Calle Olsson var en kille på knappt 16 vintrar som stod för rättvisa och jämlikhet i vårt samhälle. Han var en kille som alltid var glad och positiv, som alltid fanns där för andra när det behövdes. Calle var väldigt mycket emot mobbning och utanförskap. Med tanke på hans ringa ålder så var han en person som hade ett stort hjärta för andra människor.

Calle var begåvad med dyslexi och hans största vilja och önskan var att andra skolungdomar skulle få hjälp mycket tidigare än vad han själv fick. Calle fick hjälp först i sjundeklass.

Våran önskan är att man redan från förskolan skall kunna se vilka som har någon form av lär och skriv svårigheter eller NPF av något slag för att kunna förebygga och underlätta för individen. och på så sätt hindra att man i ett tidigt stadie löpa stor risk för att hamna i utanförskap och bli utsatt för mobbning. Som i sin tur leder till att man halkar efter otroligt mycket i skolgången och i den sociala mognaden. Har man då någon form av läs och skriv svårigheter eller NPF så är det väldigt svårt att komma ikapp och många gånger så finns inte ens den möjligheten att man kan det.

Där av syftet med denna minnesfond. Att kunna komma in i ett tidigt stadie för att ge de verktyg och kunskap till lärare och pedagoger som behövs för att på ett så tidigt skede som möjligt kunna upptäcka någon form av läs och skriv svårigheter eller NPF hos individen.

Utav de ekonomiska bidrag som vi mottager så skall 10% av dessa att gå till hjärnforskningen. Resterande kommer att gå till lägerverksamhet till ungdomar, information samt utbildningar och olika projekt.