Om

listen_speakit48

HÄR ÄR DEN FÖRENING SOM VILL VARA SOM EN EXTRA FAMILJ FÖR DIG

DU KAN ALLTID RINGA OSS VID PROBLEM

Vi är en ideell förening som kan ge råd och allmän information till er.

Vi finns även om ni behöver prata med någon som vet vad det innebär att vara dyslektiker eller ha något neurologiskt handikapp, eller att vara anhörig.

Vi kan också hjälpa er med vilka rättigheter och lagar som gäller, samt vara med eller stöta er vid ett åtgärdsprogram

Vill du bli medlem i föreningen eller bara tala med någon kunnig , kontakta oss.

Mikael Olsson

0734-280304 eller 0415-775051

info@dyslexirunstenen.se