Policy

listen_speakit48

Vi är en religiöst och politiskt oberoende förening.

Föreningen vill hjälpa alla med dyslexi och andra liknande handikapp eller bara är allmänt intresserade.

Vi vill vara ett stöd för individen och familjen. Hjälpa till med upplysning om de rättigheter man har att få hjälpmedel och vilka som finns att tillgå.

En förening som vill informera och tydliggöra handikappet.

Förhållningssätt till tobak:
Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.
Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt:
Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

Förhållningssätt till alkohol:
Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna
Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

· Man får ej dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.
· Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte
· Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
· Enskilt samtal
· Erbjuder hjälp och stöttning
· Vid upprepade tillfällen av berusning -avstängning från ungdomsledaruppdrag

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Förhållningssätt till narkotika och dopningspreparat:
All hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet, enligt svensk lag. Om vi skulle upptäcka narkotika/dopningsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:

· Samtalar med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar
· Kontakt med sociala myndigheter och polis
· Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda.

Förhållningssätt till mobbing:
Vid misstanke om mobbing, gör vi på följande sätt:

· Enskilt samtal
· Erbjuder hjälp och stöttning
· Vid upprepade tillfällen av mobbing, avstängning från aktiviteter.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.